Smidigt alternativ för företagare: exkl. moms.

 • Vad kan du slänga i storsäck Large ca 1 m³ ? tex.
  • T ex. Brännbart, frigolit, gips, glasfiber, isolering, metaller, papper, plast, porslin, skrot, spånskivor, textilier, trä, trädgårdsavfall och wellpapp. OBS ! inte blanda trädgårdsavfall med annat material.
  • Avfallet skall sorteras i olika säckar i möjligaste mån.
 • Vad kan du slänga I storsäck Långgods ca 2 m³ ? tex.
  • Lämplig för längre återvinningsmaterial, tex. Reglar, karmar, dörrar, skivmaterial, trädgårdsavfall m.m.
  • OBS ! inte blanda trädgårdsavfall med annat material.
 • Vad kan du slänga i  storsäck Small ca ½ m³ ? tex. 
  • T ex.  Betong, tegel, kakel, schaktmassor och sten.
  • Hyr säckkärra för smidig förflyttning tex. Inomhus. 80.- /per tillfälle.
 • Släng inte detta i säcken:
  • Hushållsavfall, asbest, farligt avfall, tryckinpregnerat trä,vätskor, och elektronik får inte läggas i säckarna.
  • Om avfallet innehåller avfallstyper/föremål som inte får förekomma tar Hållbar Hantering ut hanteringsavgifter för dessa avvikelser beroende på avvikelsens storlek/mängd.
 • Smidigt alternativ för företagare:
  • Utkörning och hämtning av 1a säcken med avfall. 760.-  2-5 säcken 560,-
  • Återvinningsavgift. tillkommer enl. tariff min deb. 240.-
  • Om säcken ej går att försluta, debiteras en extra avgift av 400.- för överlast av säck.
  • Max vikt per säck 500 kg.
 • Säcken skall placeras nära anslutning till körbar väg, ej under tak eller ledningar. Hämtning av smidig kranbil.

  • 560.-/tim. + 72.-/mil. (2 mil ingår i priset) Start pris 560.- För varje påbörjad 1/2 tim debiteras 280.-/tim.
  • Utför även Lyft med mindre kranbil.
  • Kranbil 720.-/tim. + 72.-/mil.(2 mil ingår i priset)  Start pris 720.- För varje påbörjad 1/2 tim debiteras 360.-/tim.

© Copyright Hållbar hantering i Båstad AB