Smidigt alternativ för företagare: exkl. moms.
     Hyr förrådsplatser/pallplatser 6m³- 432,-/mån. Förvaringsboxen 6m³ 496,-/mån ( minst 3 mån ) 
                   Vi hämtar, Lagrar, Levererar. ( om önskas )  Tim pris tillkommer vid hämtning och leverans. 

 • Vad kan du slänga i storsäck Large ca 1 m³ ? tex.
  • T ex. Brännbart, frigolit, gips, glasfiber, isolering, metaller, papper, plast, porslin, skrot, spånskivor, textilier, trä, trädgårdsavfall och wellpapp. OBS ! inte blanda trädgårdsavfall med annat material.
  • Avfallet skall sorteras i olika säckar i möjligaste mån.
 • Vad kan du slänga I storsäck Långgods ca 2 m³ ? tex.
  • Lämplig för längre återvinningsmaterial, tex. Reglar, karmar, dörrar, skivmaterial, trädgårdsavfall m.m.
  • OBS ! inte blanda trädgårdsavfall med annat material.
 • Släng inte detta i säcken:
  • Hushållsavfall, asbest, farligt avfall, tryckimpregnerat trä,vätskor, och elektronik får inte läggas i säckarna.
  • Om avfallet innehåller avfallstyper/föremål som inte får förekomma tar Hållbar Hantering ut hanteringsavgifter för dessa avvikelser beroende på avvikelsens storlek/mängd.
 • Smidigt alternativ för företagare:
  • Utkörning och hämtning av 1a säcken med avfall. 760.-  2-5 säcken 560,-
  • Återvinningsavgift. tillkommer enl. tariff min deb. 240.-
  • Om säcken ej går att försluta, debiteras en extra avgift av 400.- för överlast av säck.
  • Max vikt per säck 500 kg.
 • Säcken skall placeras vid körbar väg, ej under tak eller ledningar. Hämtning av litensmidig kranbil.

  • Vid tim debitering 592.-/tim. + 56.-/mil. Start pris 592.- För varje påbörjad 1/2 tim debiteras 296.-/tim.

© Copyright Hållbar hantering i Båstad AB